Gyöngy Patikák

Gyógyszertárkereső

Általános Szerződési Feltételek

Gyöngy Prémium mobilalkalmazás

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett Gyöngy Prémium mobilalkalmazás használatának általános szerződési feltételeit. Személyes adatainak kezelését az Adatkezelési Tájékoztató szabályozza.

 

A mobilalkalmazás használatának megkezdésével Ön kijelenti, hogy megértette és elfogadja a következőket:

 

Szolgáltató

Név:                                                    Patika Management Kft.

Székhely:                                            1061 Budapest, Király utca 12.         

Cégjegyzékszám:                                01-09-904789                                    

Adószám:                                            14460287-2-42

Nyilvántartó hatóság:                          Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím:                                          huseg@gyongypatikak.hu

Telefonszám:                                       +36 1 461 8080

           

 

1. Fogalmak

 

Gyöngy Prémium Hűségprogram:
A Gyöngy Prémium Hűségprogram keretében a Vásárló előre meghirdetett feltételek mellett vásárlói kedvezményekhez juthat a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban, illetve a Gyöngy Patikákban elérhető termékek mellett egyre bővülő kiegészítő szolgáltatásokat is elérheti.

 A Gyöngy Prémium Hűségprogrammal kapcsolatos további információk a Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson, illetve a www.gyongypatikak.hu/huseg webhelyen, valamint a Gyöngy Prémium Hűségprogramban résztvevő Gyöngy Patikákban érhetők el.

Gyöngy Prémium Hűségprogram ÁSZF:      
A Gyöngy Prémium Hűségprogram általános szerződési feltételeire vonatkozó külön ÁSZF.

Gyöngy Prémium hűségkártya:        
A Gyöngy Prémium Hűségprogram keretében a Felhasználóhoz rendelt egyedi számlához kapcsolódóan digitálisan és/vagy fizikailag kibocsátott kártya, ami a Gyöngy Prémium Hűségprogram keretében a Felhasználót megillető kedvezmények nyilvántartására, illetve a kedvezmények beváltására szolgál azzal, hogy a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás részeként a regisztrált Felhasználó részére automatikusan kibocsátásra kerül az egyedi azonosító számmal ellátott digitális kártya.

Gyöngy Prémium kupon:                  
A Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban időszakosan és bizonyos árukra érvényesíthető árkedvezményt megtestesítő elektronikus szelvény.

Gyöngy Prémium szolgáltatás:        
A Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson aktuálisan elérhető szolgáltatások összessége külön-külön, és együttesen (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások).

Gyöngy Patikák:                               
A Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott  azon önálló jogi személyiséggel rendelkező, és egymástól független Patikák, amelyek elérhetőségére vonatkozóan a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás patikakereső funkciója ad tájékoztatást.

Gyöngy Prémium ügyfélfiók:             
A Gyöngy Prémium mobilalkalmazásban regisztrált Felhasználók részére létrehozott ügyfélfiók, amelyen keresztül a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás regisztrációhoz kötött Szolgáltatásai a Felhasználó részére elérhetőek.

ÁSZF:                                                
Jelen dokumentum, amely a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Szolgáltató:                                       
A fent nevezett jogi személy, aki jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás felületén a Szolgáltatás(ok) kereteit biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltató).

Felhasználó:                                     
Az a 16. életévét betöltött természetes személy, aki a mobilalkalmazást használja, illetve az elérhető funkciókat igénybe veszi.

 

Harmadik fél weboldala:                  
A Gyöngy Prémium mobilalkalmazásban megjelenő bármely, a Szolgáltatón kívüli személy által üzemeltett weboldal.

 

2. Adatkezelési tájékoztató

A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás Adatkezelési tájékoztatója a mobilalkalmazásban érhető el.

A regisztrációnak és a mobilalkalmazás használatának feltétele, hogy Felhasználó az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerje, és elfogadja azt.

3. A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás

A Felhasználó a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás segítségével férhet hozzá a Gyöngy Prémium szolgáltatásokhoz és funkciókhoz, különös tekintettel a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz (új hűségkártya kiváltása és elektronikus formában történő használata, a Gyöngy Prémium kuponkínálat elérése és elektronikus formában történő felhasználása).

A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás Android [13.0] vagy újabb, illetve iOS [14.0] vagy újabb verziójú operációs rendszerrel rendelkező mobileszközön futtatható. A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás ingyenesen letölthető a hivatalos Google Play (Android) és App Store (iOS) alkalmazás-áruházakból. A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás adatátvitelt használ, ezért annak a Felhasználó által történő használata során a mobilhálózat-szolgáltató árlistája szerinti adatforgalmi díj kerülhet felszámításra.

4. Belépés a Gyöngy Prémium mobilalkalmazásba

A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás teljeskörű használata regisztrációhoz kötött. Regisztráció nélkül kizárólag a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás szűkített funkciói érhetőek csak el.

Regisztrálni kizárólag 16. életévét betöltött személy jogosult.

A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás regisztrációt igénylő funkcióinak használatához szükséges továbbá, hogy a Felhasználó legalább a kötelezően kitöltendő adatokat a valóságnak megfelelően feltüntesse, és nyilatkozzon a jelen ÁSZF, valamint a 2. pontban hivatkozott Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról. Felhasználó az alábbi módokon regisztrálhat, illetve jelentkezhet be:

 • Belépés/regisztráció Facebook fiókkal
 • Belépés/regisztráció Google fiókkal
 • Belépés/regisztráció Apple fiókkal
 • Belépés/regisztráció E-mail fiókkal

Minden Felhasználó a részére létrehozott felhasználói fiókban (Gyöngy Prémium ügyfélfiók) bármikor megtekintheti és módosíthatja az általa a regisztráció során megadott adatokat a regisztráció véglegesítését megelőzően, illetve a regisztrációt követően is.

A regisztrációs folyamat akkor sikeres, ha a Felhasználó megerősíti a regisztrációt a regisztrációs e-mail címére küldött számkód segítségével.

A Felhasználó vállalja, hogy a jelszava és/vagy fiókja bármely jogosulatlan felhasználásáról értesíti a Szolgáltatót. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kötelezettségért, veszteségért vagy károkért, amelyek a jelszó és/vagy fiók jogosulatlan használatából adódnak.

A Szolgáltató a Felhasználó számára a Gyöngy Prémium ügyfélfiók használatát határozatlan időre, ingyenesen biztosítja. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztrációból, illetve a Gyöngy Prémium ügyfélfiók használatából egyes Felhasználó(ka)t bármikor indokolás nélkül időszakosan vagy végleg kizárjon, vagy annak egyes Szolgáltatásait megszüntesse. A Szolgáltató a Gyöngy Prémium ügyfélfiókok egészét is megszüntetheti.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Gyöngy Prémium ügyfélfiókját törölte, a Felhasználó ismételt regisztrációra csak a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával jogosult. A Felhasználónak jogában áll bármikor törölni saját Gyöngy Prémium ügyfélfiókját, továbbá bármikor dönthet úgy, hogy egyes Szolgáltatásokat a továbbiakban nem vesz igénybe. A fiók törlésével a benne tárolt adatok, és a hűségpont egyenlegén lévő hűségpontok visszaállíthatatlanul és véglegesen elvesznek.

5. A Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson elérhető Szolgáltatások és funkciók

A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás az alábbi Szolgáltatásokkal és funkciókkal rendelkezik, azzal, hogy a Szolgáltatások, illetve az egyes Szolgáltatások funkcióinak köre és tartalma időről-időre változhat. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás későbbi verzióiban a Szolgálatások és a funkciók körén vagy azok elérhetőségén változtasson.

Regisztráció nélkül elérhető funkciók

 • Regisztráció
 • Akciós termékek
 • Patikakereső

Regisztrációval elérhető funkciók a fentieken kívül

 • Gyöngy Prémium Hűségprogramban keretében:  Gyöngy Prémium hűségkártya
  Gyöngy Prémium kuponok
 • Termékkereső
 • Kedvenc termékek
 • Kedvenc patika
 • Értesítések

 

6. Szolgáltatások

 

6.1. Patikakereső

A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás patikakereső funkciója segítséget nyújt a Felhasználóknak abban, hogy megtalálják aGyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott egyes Gyöngy Patikák földrajzi elérhetőségét és a nyitvatartásra vonatkozó információkat.

A patikakereső funkción belül a Felhasználó térképen városra, utcára, patikanévre keresve találhatja meg   a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákat. A patikakereső funkció útvonaltervező szolgáltatást is magában foglal.

6.2. Akciós termékek

A Szolgáltató az akciós termékek funkció alatt nyújt tájékoztatást a Felhasználóknak a Gyöngy Patikák hálózatán belül elérhető akciókról.

A tájékoztatás magában foglalja a Gyöngy Patikákra egységesen irányadó időszakos kiadványban meghirdetett akciókról szóló tájékoztatást, a nyomtatott kiadvánnyal megegyező tartalommal, valamint a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban elérhető kupon kínálatról szóló tájékoztatást.

A fentieken túl a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás lehetőséget nyújt a Felhasználóknak arra is, hogy a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikák által időről-időre meghirdetett egyedi akciókról is személyre szabott tájékoztatást kapjanak.

A Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson az akciós termékkel kapcsolatban megjelent tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Az egyes akciós termékekre vonatkozó részletes feltételeket minden esetben a patika határozza meg, így azokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azzal, hogy az akciós újságban szereplő kedvezmények esetén a megtakarítás százalékos mértéke minden patikában egységes, amely az akciót megelőző 30 napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb árhoz mérten kerül kiszámításra. Egyes patikák az akciós ártól eltérő árat alkalmazhatnak, mely nem lehet magasabb a feltüntetett akciós árnál.

Az akciós termékek készletei gyógyszertáranként eltérőek lehetnek, ezért kérjük, érdeklődjön gyógyszertárainkban. Az akció minden esetben a készlet erejéig érvényes és más kedvezményekkel nem vonható össze.

6.3. Gyöngy Prémium Hűségprogram

A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás lehetőséget biztosít a regisztrációval rendelkező Felhasználóknak arra, hogy részt vegyenek Szolgáltató által működtetett Gyöngy Prémium Hűségprogramban. A Gyöngy Prémium Hűségprogram minden 16. évet betöltött természetes személy Felhasználó számára elérhető, aki a Gyöngy Prémium mobilalkalmazásba érvényesen regisztrált.

A Gyöngy Prémium Hűségprogram keretében a Vásárló előre meghirdetett feltételek mellett vásárlói kedvezményekhez juthat a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban.

Az egyes Gyöngy Patikák önállóan döntenek arról, hogy részt vesznek-e és ha igen, akkor milyen feltételekkel a Gyöngy Prémium Hűségprogramban. Ennek megfelelően a Gyöngy Prémium Hűségprogram keretében az egyes Gyöngy Patikákban elérhető kedvezmények köre és azok feltételei patikánként eltérhet.

A Gyöngy Prémium Hűségprogram részletes feltételeit a Gyöngy Prémium Hűségprogram Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák, amit a Felhasználónak a hűségprogramban való részvétel érdekében a Gyöngy Prémium mobilalkalmazásba történő regisztráció során külön el kell fogadnia.

6.4. Termékkereső

A termékek név szerint és kategóriánként is kereshetőek a Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson belül. A mobilalkalmazás webshopként nem funkcionál, így vásárlásra kizárólag közvetlenül a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban van lehetőség. A termékkereső funkción belül a Szolgáltató a gyártók/forgalmazók által biztosított adatokat változtatás nélkül teszi közzé, ennek megfelelően a Szolgáltató sem az adatok helytállóságáért, sem azok teljeskörűségéért nem vállal felelősséget.

6.5. Kedvenc termékek

A Felhasználó külön listába gyűjtheti ki az általa választott, leginkább preferált termékeket.

6.6. Kedvenc patika

A Felhasználónak lehetősége van kiválasztani kedvenc patikáját. Kedvenc patika választása esetén értesítést kap az ott igénybe vehető kedvezményekről, illetve ellenőrizheti az adott patikában felhasználható hűségpontjai mennyiségét. Egyszerre egy kedvenc patika választható ki.

6.7. Értesítések

A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás értesítéseket küldhet a Felhasználó készülékére. Az értesítések küldése kikapcsolható.

Amennyiben Felhasználó az alkalmazást több készüléken párhuzamosan nyitja meg, úgy erről minden esetben külön értesítést küld az alkalmazás.

7. A mobilalkalmazás használatának díjazása

A mobilalkalmazás letöltése és használata a Felhasználók számára díjmentes.

8. Felhasználó jogai és felelőssége

Felhasználó a ÁSZF-ben foglalt előírások megszegéséből eredő minden kár viselésére vagy megtérítésre köteles.

Felhasználó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a ÁSZF-ben foglalt előírások megszegését ellenőrzési körén kívül eső, a ÁSZF elfogadásának időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

Felhasználó felelős a regisztrációja során megadott adatai titokban tartásáért, illetve azok mindenkori aktualizálásáért. Szolgáltató nem felel az ilyen adatoknak harmadik személy által történő megszerzéséből eredő károkért, illetve nem köteles az elavult adatok miatt a Felhasználót ért esetleges hátrányokat részére megtéríteni.

Tilos a Felhasználónak bármilyen olyan magatartást tanúsítani, amely a mobilalkalmazás rendeltetésszerű működését veszélyezteti, vagy annak leállását célozza.

Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy

 • Szolgáltató nem szavatolja, hogy (i) a Szolgáltatás teljes mértékben megfelel a felhasználó igényeinek, (ii) a Szolgáltatás folyamatos, időszerű, biztonságos és hibamentes, vagy (iii) a Szolgáltatásban előforduló hibák kijavításra kerülnek,
 • a Szolgáltatás használatával megszerzett tartalmakhoz a Felhasználó saját belátása és saját kockázata alapján férhet hozzá, és kizárólag a Felhasználó felelős a számítógépes rendszerének bármilyen károsodásáért, vagy az adatok elvesztéséért, amely az ilyen tartalmak letöltéséből vagy felhasználásából származik.

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen jogvitáért, követelésért, illetve bármilyen más jogi kérdésért, amelyek a Felhasználó, valamint bármely más harmadik személy között merül fel, akik a Szolgáltatás használatával kapcsolatba léptek. A Felhasználó vállalja, hogy közvetlenül a másik féllel rendezi a vitáit.

A Szolgáltatás tartalmazhat hivatkozásokat (linkeket) amelyek más szolgáltatók webhelyeire irányítanak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért és egyéb tevékenységéért.

9. Szolgáltató joga és felelőssége

Szolgáltató nem vállal felelősséget a mobilalkalmazás hibáiért, amennyiben azok műszaki, technikai okokra vezethetők vissza.

Szolgáltató nem felel a partner patikák Felhasználóval szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A partner patikákkal beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a Felhasználóknak közvetlenül velük szemben kell rendezniük.

A Szolgáltató a Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson elérhető Szolgáltatás bármely elemét bármikor egyoldalúan módosíthatja vagy törölheti. Módosítás esetén az ÁSZF frissítésre kerül. Az új ÁSZF a mobilalkalmazásban és a www.gyongypatikak.hu/huseg honlapon történő közzétételt követően érvényes, amely változásról az értesítések funkcióban illetve a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a Felhasználó értesítést kap. Ha az értesítést követően a Felhasználó továbbra is használja a Gyöngy Prémium mobilalkalmazást, úgy azzal hozzájárul az ÁSZF módosításához.

Tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Gyöngy Prémium Hűségprogramra vonatkozó külön ÁSZF rendelkezéseivel összhangban jogosult a Gyöngy Prémium Hűségprogram bármely elemét, annak jellemzőit, a nyújtott kedvezmények feltételrendszerét, illetve a hűségprogramban résztvevő partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, vagy akár a hűségprogramot a Felhasználók 90 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni, ezért ha a Gyöngy Prémium Hűségprogramban ilyen változás következik be, vagy az leállításra kerül, úgy Szolgáltató jogosult a változást a Gyöngy Prémium Hűségprogramra vonatkozó külön ÁSZF rendelkezéseivel összhangban a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás felületén is haladéktalanul átvezetni azzal, hogy a változásról a Felhasználót a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás ÁSZF-jének módosítására vonatkozó értesítés szabályi szerint tájékoztatja.

Szolgáltató nem vonható felelősségre a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen a Felhasználónak a mobilalkalmazás nem rendeltetésszerű igénybevételével összefüggő események miatt.

Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználónak a mobilalkalmazáshoz való hozzáférését korlátozni vagy a Felhasználót a mobilalkalmazás használatából kizárni, amennyiben Felhasználó megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, illetve szándékossága következtében előállott károkért felel.

Szolgáltató az ellenőrzési körén kívül eső körülménynek betudhatóan bekövetkező károk viselésére vagy megtérítésére nem kötelezhető, ha a kár bekövetkezése a ÁSZF Felhasználó általi elfogadásakor nem volt előre látható.

Szolgáltató kártérítése nem terjed ki a káresemény következtében elmaradt hasznokra és a következménykárra. A jelen bekezdésben foglalt korlátozás nem alkalmazandó az életet, testi épséget, egészséget károsító, felróható magatartásért való felelősségre és a Szolgáltató szándékos magatartásából eredő károkozásra.

10. Szellemi tulajdonvédelmi rendelkezések

A Szolgáltatás, illetve a hozzá kapcsolódó, a mobilalkalmazásban elérhető egyéni, eredeti jelleget hordozó tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a mobilalkalmazásban megjelenített és a Szolgáltatás nyújtása során elérhetővé tett szellemi alkotásnak (ideértve többek között az összes videót, grafikát és más anyagot, az elrendezést, a mobilalkalmazás felületének szerkezetét, a használt szoftvereket és egyéb megoldásokat, megvalósításokat).

Minden a Szolgáltatóhoz tartozó, illetve a mobilalkalmazáshoz kapcsolódó arculati elem (pl. logók) szellemi tulajdonvédelmi oltalom alatt állnak, a Gyöngy Patikákhoz kapcsolódó grafikus és szöveges elemek jogosulatlan felhasználása jogsértésnek minősül, amely szankciókat vonhat maga után.

A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az ilyen szellemi alkotások nem használhatók fel és nem hasznosíthatóak semmilyen más formában vagy módon.

11. Vegyes rendelkezések

A jelen szerződésben foglalt bármely jog vagy rendelkezés gyakorlásának vagy betartatásának elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Amennyiben a jelen szerződés bármelyik feltételét az illetékes bíróság érvénytelennek találja, a Felhasználó egyetért abban, hogy a bíróságnak törekednie kell a feleknek a rendelkezésben foglalt eredeti szándékának érvényre juttatására, és a jelen szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényesek és hatályban maradnak.

A szerződés azon rendelkezései, amelyek célja a jelen Általános Szerződési Feltételek megszűnését követően történő hatályban maradás, a jelen Általános Szerződési Feltételek megszűnését követően is hatályosak maradnak.

Jelen szerződést és a mobilalkalmazás használatát Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A szerződés nyelve magyar.

Az ÁSZF elfogadása kizárólag egyszer, a regisztráció során kerül elmentésre a Szolgáltató által a felhasználói adatok részeként.

Szolgáltató nem rendelkezik a szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexszel.

Az ÁSZF korábban hatályos verzióit Szolgáltató tárolja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. január 15. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

 

Vissza a kezdőoldalra
Jelentkezz be Gyöngy Prémium fiókodba,
vagy regisztrálj és hozd létre most!
Törzsvásárlói kártyaszámodat a plasztik kártyád
hátoldalán találod.
Tipp: 250100-al kezdődik a kártyaszám
Card number illustration