Gyöngy Patikák

Gyógyszertárkereső

Hűségprogram ÁSZF

Gyöngy Prémium Hűségprogram Általános Szerződési Feltételei

(a továbbiakban „ÁSZF”)

 

1. Általános rendelkezések

A Gyöngy Prémium Hűségprogram tulajdonosa és működtetője a Patika Management Kft. (székhelye: 1061 Budapest, Király utca 12., Cg: 01-09-904789; a továbbiakban: „Szolgáltató”). A Szolgáltató a Gyöngy Prémium Hűségprogramot azzal a céllal hozta létre, hogy a Gyöngy Patikák márkanév alatt együttműködő patikahálózat vásárlói (a továbbiakban: „Vásárló”) számára megteremtse az egységes elvek és szabályok mentén működő vásárlói program kereteit azon Gyöngy Patikák tekintetében, akik csatlakoznak a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz.

A Gyöngy Prémium Hűségprogram keretében a Vásárló előre meghirdetett feltételek mellett vásárlói kedvezményekhez juthat a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban, illetve a Gyöngy Patikákban elérhető termékek mellett egyre bővülő kiegészítő szolgáltatásokat is elérheti.

A Gyöngy Prémium Hűségprogram jelenleg az alábbi fő funkciókat biztosítja a hűségprogramhoz csatlakozó Vásárlók számára:

  • Fix százalékos kedvezmény a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban a Gyöngy Prémium Hűségkártyával rendelkező vásárlók részére (továbbiakban: „”) 
  • A hűségprogram keretein kívül rendszeresen megjelenő akciós újság/katalógusban megjelenő akciós termékekre további kedvezmény a Gyöngy Prémium Hűségkártyával rendelkező vásárlók részére (továbbiakban: „hűségkártyás extra akciós ár”)
  • A Gyöngy Prémium Hűségprogram keretén belül a későbbiekben meghirdetett egyéb kedvezményekben, akciókban és szolgáltatásokban részesülhetnek (továbbiakban „Gyöngy Prémium speciális kedvezmények”);
  • A Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban történt vásárlásaik után személyes számlájukon pontokat gyűjthetnek (a továbbiakban „Gyöngy Prémium hűségpontok”) és a gyűjtött pontokat a jóváírás helye szerinti Gyöngy Patikákban beválthatják;
  • Kizárólag a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban beváltható kuponokat érvényesíthetnek (a továbbiakban „Gyöngy Prémium kuponok”)
  • Élvezhetik az új, személyre szabott egészséges életmóddal kapcsolatos digitális tanácsadó és tájékoztató szolgáltatásokat (továbbiakban „Gyöngy Prémium Egészség”);

A Gyöngy Prémium Hűségprogrammal kapcsolatos aktuális információk a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén (www.gyongypatikak.hu/huseg), a Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson, illetve a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban érhetőek el.

Az egyes Gyöngy Patikák önállóan döntenek arról, hogy részt vesznek-e és ha igen akkor milyen feltételekkel a Gyöngy Prémium Hűségprogramban. Ennek megfelelően a Gyöngy Prémium Hűségprogram keretében az egyes Gyöngy Patikákban elérhető kedvezmények köre és azok feltételei patikánkként eltérhetnek.

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett Gyöngy Prémium Hűségprogramban való részvétel általános szerződési feltételeit. Személyes adatainak kezelését az Adatkezelési Tájékoztató szabályozza.

 

2. Csatlakozás a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz

A Gyöngy Prémium Hűségprogramban minden 16. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki elfogadta a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek nem jogosultak részt venni a Gyöngy Prémium Hűségprogramban.

Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz (i) a Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson keresztül, illetve (ii) Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén online regisztrációval lehet csatlakozni.

A Vásárló oly módon is csatlakozhat a programhoz, hogy a Gyöngy Prémium Hűségprogramban résztvevő patikában a kérésére egy meg nem személyesített fizikai hűségkártyát kap, amelyet Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson vagy Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén a Vásárló beregisztrál a programba. Regisztráció nélkül a fizikai hűségkártya csak korlátozott szolgáltatások igénybevételére jogosít.

A Gyöngy Prémium Hűségprogramba történő regisztrációval a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és kijelenti, hogy megértette és tudomásul vette annak tartalmát.

3. Gyöngy Prémium hűségkártya

 

3.1. A Gyöngy Prémium hűségkártya létrehozása:

Minden a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozó Vásárlóhoz egy egyedi számla kerül hozzárendelésre, amely egyedi számlához kapcsolódóan digitálisan és/vagy fizikailag egy kártya kerül kibocsátásra, ami a Gyöngy Prémium Hűségprogram keretében a Vásárlót megillető vásárlási kedvezmények nyilvántartására, illetve a kedvezmények beváltására szolgál (továbbiakban „Gyöngy Prémium hűségkártya”).

Minden Vásárló csak egy Gyöngy Prémium hűségkártyára jogosult, többszörös tagság nem lehetséges. Nem jelent többszörös tagságot, ha egy Vásárló az egyedi számlájához digitális és fizikai kártyát is rendel.

A Gyöngy Prémium hűségkártya digitálisan a Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson belüli Datamatrix-kód képében kerül kiállításra, a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás általános szerződéses feltételei szerint, azzal, hogy a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás a Vásárló részére a Gyöngy Prémium hűségkártyáját a regisztráció során automatikusan létrehozza és virtuális kártyaként a Vásárló fiókjában automatikusan megjeleníti.

A Gyöngy Prémium hűségkártya a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban – a digitális kártya mellett párhuzamosan is – fizikai kártyaként is elérhető, azzal, hogy a fizikai kártya birtokosa mindaddig csak korlátozottan fér hozzá a Gyöngy Prémium Hűségprogram szolgáltatásaihoz, amíg a fizikai kártyáját nem regisztrálja a Gyöngy Prémium Hűségprogram online felületein (a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén és a Gyöngy Prémium mobilalkalmazásban).

Regisztráció nélkül a fizikai Gyöngy Prémium hűségkártya a Gyöngy Prémium Hűségprogram szolgáltatásainak csak korlátozott körére jogosít.

3.2. A Gyöngy Prémium hűségkártya használata:

A Gyöngy Prémium hűségkártyák a Szolgáltató tulajdonát képezik és a vásárlások utáni pontgyűjtést, valamint az egyéb kedvezményekre, szolgáltatásokra való jogosultság tanúsítását szolgálják.

A Szolgáltató abban az esetben jogosult pontokat levonni a személyes Gyöngy Prémium számlákról, ha annak alapos gyanúja merül fel, hogy az érintett visszaélés útján vagy egyébként jogosulatlanul szerzett Gyöngy Prémium pontokat.

A Gyöngy Prémium hűségkártyák kizárólag a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Gyöngy Patikákban használhatóak.

3.3. Gyöngy Prémium hűségkártya elvesztése

A Gyöngy Prémium hűségkártya elvesztése esetén a Vásárló a Gyöngy Patikákban igényelheti meg az új kártyáját azzal, hogy addig gyűjtött pontjai elvesznek, kivéve, ha a kártyát korábban regisztrálta a Gyöngy Prémium Hűségprogram digitális online felületein (a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén vagy a Gyöngy Prémium mobilalkalmazásban). Ebben az esetben a korábbi egyenleg megmarad és átvezetésre kerül az új kártyára, feltéve, hogy az új kártya is a Gyöngy Prémium Hűségprogram digitális online felületein regisztrálásra kerül.

3.4. Gyöngy Prémium hűségkártya letiltása

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle visszaélés, vagy jogosulatlan módon történő használat gyanúja esetében bármelyik általa kiállított hűségkártyát saját hatáskörében választása szerint felfüggessze vagy letiltsa. Amennyiben a hűségkártya a szolgáltató kezdeményezésére felfüggesztésre vagy letiltásra kerül, a Szolgáltató erről haladéktalanul értesíti a Vásárlót a rendelkezésére álló elérhetőségeken.

A hűségkártya letiltásából, vagy a regisztráció törléséből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Sem Szolgáltató, sem a Szolgáltató partnerei nem felelnek a hűségkártyákkal kapcsolatos harmadik személynek felróható visszaélésekért, valamint a hűségkártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a Szolgáltató vagy szerződött partnerei (vagy azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos magatartására vezethetők vissza.

Szolgáltató a törvényi előírásoknak is megfelelően, nem tartozik felelősséggel azon helyzetért, amikor a Vásárlónak egy adott patikához tartozó hűségprogramból fakadó jogai (és ezáltal a kedvezményei) azért szűnnek meg, illetve vesznek el, mert az adott patika jogutód nélkül megszűnik vagy a patika és a Szolgáltató közötti szerződéses jogviszony megszűnik.

3.5. Gyöngy Prémium hűségkártya fiók webhely

A Vásárlóknak lehetőségük van arra, hogy regisztráljanak a www.gyongypatikak.hu/huseg oldalon elérhető Gyöngy Prémium hűségkártya fiók oldalon, ahol további szolgáltatásokat és funkciókat érnek el, továbbá elektronikusan hozzáférhetnek a kuponjaikhoz, lehetőségük van módosítani a kapcsolattartói adataikat, hozzájárulni további marketing tartalmú hírlevelek küldéséhez (a továbbiakban „Gyöngy Prémium hűségkártya fiók”). A Vásárlók a regisztrációt követően e-mail címükkel és jelszavukkal bejelentkezve egyéni hozzáférést kapnak a Gyöngy Prémium hűségkártya fiókjukhoz.

3.6. Gyöngy Prémium hűségkártya mobilalkalmazás

A Vásárló -- a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelye mellett -- a Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson keresztül is online hozzáférést kap a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz, illetve a Gyöngy Prémium hűségkártyájához (új hűségkártya kiváltása és elektronikus formában történő használata, a Gyöngy Prémium kuponkínálat elérése és elektronikus formában történő felhasználása).

A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás Android [13.0] vagy újabb, illetve iOS [14.0] vagy újabb verziójú operációs rendszerrel rendelkező mobileszközön futtatható. A Gyöngy Prémium mobilalkalmazás ingyenesen letölthető a hivatalos Google Play (Android) és App Store (iOS) alkalmazás-áruházakból.

4. Gyöngy Prémium azonnali kedvezmény

A Gyöngy Prémium hűségkártya fix százalékos kedvezményre jogosít a jogszabályok által megengedett termékkörre azon Gyöngy Patikákban, amelyek csatlakoztak a Gyöngy Prémium azonnali kedvezményekhez. A kedvezmény mértéke és az adott termékre való beválthatósága patikánként eltérhet. Egy terméken egyszerre csak egyfajta kedvezmény érvényesül, párhuzamos akciók esetén minden esetben nagyobb kedvezmény az irányadó.

5. Hűségkártyás extra akciós ár

A Gyöngy Prémium Hűségprogram keretein kívül bármely vásárló számára elérhető módon rendszeresen megjelenő akciós újságban/katalógusban meghirdetett akciós termékekre a Gyöngy Prémium hűségkártyával rendelkező vásárlók részére a Szolgáltató további kedvezményt hirdethet meg, amely kedvezmény kizárólag a Gyöngy Prémium hűségkártyával érhető el. A hűségkártyás extra akciós ár feltételeit a Szolgáltató a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén (www.gyongypatikak.hu/huseg), és a Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson teszi közzé.

6. Gyöngy Prémium speciális kedvezmények

A Gyöngy Prémium Hűségprogramon belül a Szolgáltató a Gyöngy Patikák egészére vagy bizonyos tagjaira speciális kedvezményeket hirdethet. A speciális kedvezmények feltételeit a Szolgáltató a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén (www.gyongypatikak.hu/huseg), és a Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson teszi közé.

7. Gyöngy Prémium hűségpontok

 

7.1. A hűségpontok gyűjtése és beváltása

A Vásárlók a jogszabály által megengedett termékkörre irányuló vásárlásaik után a Gyöngy Prémium Hűségprogramban részt vevő Gyöngy Patikák által meghatározott mértékben hűségpontokat kaphatnak, amik a hűségpont-egyenlegükben lesznek eltárolva. A vásárlások után a hűségpontok nyilvántartása jóváíró patikákra lebontva történik. Egy hűségkártyához patikánként külön hűségpont egyenleg tartozik. A pontgyűjtés lehetősége nem vonatkozik, olyan termékek vásárlására, amelyek valamilyen más akcióval érintettek. A Vásárló egyszerre több Gyöngy Patikában is gyűjthet pontokat, de minden Gyöngy Patikában csak az ott gyűjtött pontokat érvényesítheti. A pontbeváltáshoz minimum 50 pontot kell gyűjtsön a Vásárló az adott gyógyszertárban, 1 hűségpont értéke levásárláskor 1 Ft értéknek felel meg.

A hűségpontok érvényességi ideje a jóváírástól számított 365 nap. Az érvényességi idő letelte után a fel nem használt hűségpontok elvesznek. A lejáró pontokról a Gyöngy Prémium mobilalkalmazás, illetve a Gyöngy Prémium hűségkártya fiók a hűségkártya megjelenítése során tájékoztatást nyújt, azzal, hogy patikánként kereshető, hogy melyik patikában mennyi hűségpontja van a Vásárlónak.

Szolgáltatónak jogában áll a jóváírt hűségpontokat törölni, amennyiben a jóváírást követően bármely módon a tudomására jut, hogy a pontokat a Vásárló jogosulatlanul, vagy a mobilalkalmazás technikai megoldásainak kijátszásával szerezte.

Szolgáltató jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a Vásárlótól visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a Vásárló részére utólagosan jóváírni.

A Vásárló csak fel nem függesztett hűségkártya birtokában, annak felmutatásával gyűjthet és válthat be pontokat a hűségkártya mögött álló egyenleg terhére. A hűségpontok csak abban a patikában válthatóak be, amelyik jóváírta őket, és a különböző patikákban gyűjtött hűségpontok nem vonhatóak össze. Beváltás esetén a beváltott hűségpontok levonásra kerülnek az egyenlegről. Egy vásárlás során tetszőleges mennyiségű hűségpont váltható be feltéve, hogy a Vásárló pontegyenlege elérte a minimális 50 pontot. Beváltáskor 1 pont 1 Ft-ot ér. A hűségpontok beváltásakor a rendszer automatikusan azokat a hűségpontokat vonja le az egyenlegről, amelyek a lejárati határidejükhöz legközelebb állnak.

7.2. Visszaváltott termékek után visszajáró hűségpontok

Amennyiben Vásárló a hűségpontok felhasználásával történt vásárlását követően a terméket visszaváltja, úgy részére az adott patika kizárólag a hűségpontok okán csökkentett árat fizetheti vissza, Szolgáltató pedig a felhasznált hűségpontokat írhatja újra jóvá Vásárló részére.

8. Gyöngy Prémium kuponok

Szolgáltató a Gyöngy Prémium Hűségprogram keretében – időről-időre – különböző kuponakciókat hirdet meg a Vásárlók részére a jogszabályok által megengedett termékkörre.

Az előre meghirdetett kuponkínálatot a Vásárló a Gyöngy Prémium Hűségprogram online felületein (a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén és a Gyöngy Prémium mobilalkalmazásban) érheti el és a kupon aktiválását követően a kuponakcióhoz csatlakozott Patikákban a Gyöngy Prémium hűségkártyával válthatja be.

A kuponok tartalma, így különösen az általuk biztosított kedvezmények mértéke minden esetben a Gyöngy Prémium Hűségprogram digitális online felületein (a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén és a Gyöngy Prémium mobilalkalmazásban) kerül részletezésre és a kuponok a felhasználói fiókon belül aktiválhatók.

9. Gyöngy Prémium Egészség Program

Szolgáltató a Gyöngy Prémium Hűségprogramhoz csatlakozott Vásárlók részére új, személyre szabott az egészséges életmóddal kapcsolatos digitális tanácsadó és tájékoztató szolgáltatásokat vezethet be.

A Gyöngy Prémium Egészség Program keretében nyújtott szolgáltatások feltételeit a Szolgáltató a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén, és a Gyöngy Prémium mobilalkalmazáson teszi közzé.

10. Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójában találhatók, amely a Gyöngy Prémium mobilalkalmazásban és a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén érhető el.

11. Gyöngy Prémium Hűségprogram tagság megszüntetése

A Gyöngy Prémium Hűségprogram tagsága megszüntethető a Gyöngy Prémium mobilalkalmazásban, valamint a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén. A Szolgáltató fenntartja a jogot a tagság megszüntetésére, ha a Vásárló 6 hónapon keresztül nem használja a kártyáját. A Szolgáltató továbbá jogosult a Vásárló kizárására a programból vagy annak bármely eleméből, ha a Vásárló nem felel meg a jelen ÁSZF-nek vagy bármely speciális kedvezmény vagy Szolgáltatás külön feltételeinek vagy bármilyen más módon megsérti a Gyöngy Prémium Hűségprogramot. A tagság a megszüntetés bejelentését követő 15. nap elteltével szűnik meg. A tagság bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés pillanatáig összegyűjtött, de fel nem használt pontok és kuponok érvénytelenné válnak, és ezzel összefüggésben a Vásárló semmilyen igény, kompenzáció vagy kártérítés előterjesztésére nem jogosult a Szolgáltatóval vagy az adott Gyöngy Patikával szemben.

12. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. Az új ÁSZF a Gyöngy Prémium mobilalkalmazásban és a Gyöngy Prémium Hűségprogram webhelyén történő közzétételt követően érvényes, amely változásról a mobilalkalmazásban az értesítések funkcióban, illetve a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a Vásárló értesítést kap. Ha az értesítést követően a Vásárló továbbra is használja a Gyöngy Prémium hűségkártyát, úgy azzal hozzájárul az ÁSZF módosításához.

A jelen szerződésben foglalt bármely jog vagy rendelkezés gyakorlásának vagy betartatásának elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Amennyiben a jelen szerződés bármelyik feltételét az illetékes bíróság érvénytelennek találja, a Vásárló is egyetért abban, hogy a bíróságnak törekednie kell a feleknek a rendelkezésben foglalt eredeti szándékának érvényre juttatására, és a jelen szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényesek és hatályban maradnak.

A szerződés azon rendelkezései, amelyek célja a jelen Általános Szerződési Feltételek megszűnését követően történő hatályban maradás, a jelen Általános Szerződési Feltételek megszűnését követően is hatályosak maradnak.

Jelen szerződést és az mobilalkalmazás használatát Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A szerződés nyelve magyar.

Az ÁSZF elfogadása kizárólag egyszer, a regisztráció során kerül elmentésre a Szolgáltató által a felhasználói adatok részeként.

Szolgáltató nem rendelkezik a szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexszel.

Az ÁSZF korábban hatályos verzióit Szolgáltató tárolja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. január 15. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

 

Vissza a kezdőoldalra
Jelentkezz be Gyöngy Prémium fiókodba,
vagy regisztrálj és hozd létre most!
Törzsvásárlói kártyaszámodat a plasztik kártyád
hátoldalán találod.
Tipp: 250100-al kezdődik a kártyaszám
Card number illustration